Välj en sida

Det är vi som är Internetvisionen

Nå Sverige

Vi är ett team som tillsammans har över 100 års erfarenhet av av media och evangelisation. I satsningen att nå orter runt om i Sverige sammanför vi våra resurser och kunskaper på ett målinriktat och effektivt sätt. Det sker ett samarbete mellan internetsidorna www.hittagud.se och www.jesus.se tillsammans med de ortsportaler som byggs upp. Allt sker i ett nära samarbete med lokala församlingar och andra som på olika sätt bidrar till satsningen.
Du kan kontakta oss för att få veta mer.
Lennart Åsberg – Dela Med Dig
Tord Larsson – Agape Sverige
Roger Arnfjell – Mission International

Sverige i fokus

I Sverige har 98 procent av befolkningen tillgång till Internet. Det gör det möjligt att använda internetsidor och sociala medier för att nå större delen av befolkningen med budskapet om Jesus.
Vill du vara med?