Välj en sida

Internetvisionen

Nå hela Sverige med evangelium, en stad/ort i taget

Vision

Att nå Sveriges städer/orter med evangelium om Jesus Kristus genom att använda digitala medier i kombination med olika typer av evangelisationsinsatser.
OBS! Internetvisionen deltar i, och stödjer satsningen 100stader.nu med olika verktyg och resurser.

Målsättning

Att komma igång med webbsidor och sociala medier där dessa blir en effektiv plattform för att sprida evangelium till alla som har tillgång till Internet i Sverige.*

* Enligt Internetstiftelsen har 98 procent av svenskarna uppgett att de har tillgång till internet i hemmet.

Förväntat resultat

Att många får höra, se och läsa livsberättelser samt förkunnelsen om Jesus Kristus på ett sådant sätt att många tar emot hoppets budskap i sina liv. Allt sker i nära samarbete med lokala kyrkor och församlingar på orten.

Alingsås Life

Gå in på www.alingsas.life och www.facebook.com/alingsaslife så ser du ett exempel på hur digitala medier ger stöd för en satsning på orten.

Vill du stödja?

Swish: 079 051 54 46
Konto: 6651/ 342 707 108